Foukaná izolace CLIMATIZER PLUS

Suchá aplikace materiálu volným pneumatickým zafoukáním při objemových hmotnostech od 27 do 40 kg/m3

Tato metoda umožňuje jeden z nejrychlejších a zároveň nejspolehlivějších způsobů zateplení stropní konstrukce.
Materiál je za pomoci aplikačního stroje dopravován do půdního prostoru a zde je ho možno uložit do stávající stropní konstrukce nebo aplikovat volně pokud je půda nepochozí. Pro vstup do konstrukce postačuje například odtržení jednoho záklopového prkna a následně lze konstrukci vyplnit až do vzdálenosti 4 m. Při aplikaci touto metodou je možno snadno měnit aplikovanou tloušťku izolace a zároveň izolovat bez tepelných mostů.

 • Pneumatická doprava umožňuje provedení izolací bez zásahu do interieru v průběhu celého roku.
 • Volně je možné ukládat na nepochozí půdní prostory.
 • Rovněž velmi vhodná je tato metoda pro zateplení členitých příhradových konstrukcí.

foukaná izolace CLIMATIZER PLUS - volné foukání

Foukaná izolace lze použít:

 • Stávající nebo nové stropní konstrukce.

 • Klenuté konstrukce.

 • Podhledy, stropy teskoobjektů, průmyslové podhledy, nepochozí půdy, sádrokartonové stropy.

Suchá aplikace materiálu pneumatickým zafoukáním do konstrukcí při objemových hmotnostech od 35 do 65 kg/m3

Do optimálně připravené konstrukce lze tepelnou izolaci vyplnit za zvýšené objemové hmotnosti s přeplněním. Použitá objemová hmotnost se zvyšuje od 35 kg/m3 postupně dle sklonu izolované konstrukce. U kolmých stěn a příček se pak pohybuje okolo 60 kg/m3. Změnu objemové hmotnosti lze snadno měnit regulací aplikačního stroje, který pak udržuje nastavené parametry. Nejčastěji se foukaná izolace do konstrukce plní z prostoru nad kleštinami do připravené dutiny. Rovněž je možno konstrukci plnit předvrtaným otvorem o průměru nejlépe 8 cm.

 • Vyplňování stropní konstrukce starších a historických objektů.
 • Vyplňování obvodových konstrukcí nízkoenergetických a pasivních domů pomocí speciální koncovky X floc.

foukaná izolace CLIMATIZER PLUS - foukání do konstrukce

Foukaná izolace lze použít:

 • Zateplení půdních vestaveb (sádrokartonové konstrukce).

 • Stěny a příhradové konstrukce dřevostaveb.

 • Sádrokartonové příčky, akustické předěly, panely dřevostaveb.

Aplikace materiálu nástřikem na stavební konstrukce při objemových hmotnostech od 50 do 90 kg/m3

Pro aplikace prováděné metodou nástřiku je základní aplikační stroj vybaven přídavným zařízením pro směšování aplikovaného materiálu s pojivy. Takto prováděné izolace jsou určeny především pro aplikace pod odvětrané fasádní systémy. Základní vrstva je hrubě nanesena na podklad, následuje srovnání speciálním válečkem a poté překrytí fasádním obkladem (např. systém vinyl siding). Při použití dvojitého nosného systému lze operaci srovnání vynechat. Metoda nástřiku se rovněž používá při provádění akustických a pohledových úprav průmyslových i obytných prostor. Climatizer Plus aplikovaný nástřikem výrazně snižuje celkovou hladinu hluku. Nástřikem izolace Climatizer Plus lze rovněž odstranit kondenzaci na ocelových a betonových konstrukcích.

foukaná izolace CLIMATIZER PLUS - aplikace nástřikem

 • akustické nástřiky průmyslových hal

 • protikondenzační nástřiky tepelné izolace

 • akustické nástřiky v nahrávacích studiích

Další informace o tepelné izolaci CLIMATIZER PLUS naleznete na stránkách výrobce CIUR, a.s.

Certifikáty

stavse SEDLÁČEK

Jan Sedláček
Havlíčkova 177
697 01 Kyjov

info@stavse.cz
+420 518 611 523
+420 602 517 083
+420 602 714 360

sídlo
Žeravice 290, 696 47
IČ 45500568
zapsáno v živnostenském rejstříku Městský úřad Kyjov